Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите

Виктория Генчева

Мястото на семейството в израстването на юношата е ключово. То дава модели, коригира погрешни такива и носи отговорност за подготовката на младия човек в приспособяването му към света.

                От значение е родителите да подпомагат юношата в училищния му живот – да не изгубва своята смелост като окуражават придобиването на увереност и освобождаването от враждебни чувства към останалите хора.

                Добре би било родителите да са търпеливи. От юноша, който от години се движи в грешна посока, не би могло да се очакват промени в стила на живот след един разговор. Когато млад човек се опитва да става по-добър, нормално е да има кризи. Важно е да се знае и казва, че напредъкът не става бързо.

                Родителите имат отговорността да приемат детето си насериозно. Към него да се отнасят като към равен, да му „пазят” достойнството и да не го унижават.

                Един от порочните подходи във възпитанието е да се „предсказва” на юношата, че „от него няма да излезе нищо”.

Добре е родителите да знаят нещо ключово: колкото и прилежно да полагат усилия, от други места проникват влияния, които имат много по-голямо въздействие върху юношата от целенасоченото родителско възпитание. Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношата. Младият човек забелязва враждебността на живота дори и да не му е говорено за нея. Грешното развитие често е свързано с неуспех, който предстои. В началото това се прокрадва в поведението на юношата – малки бягства и грешни стъпки в училище. Ученикът често не знае какво да прави със свободното си време, търси някакво занимание и открива две възможности за това. Първата е създаването или участието в групи, а втората – поведението на единак. Рано или късно някъде по пътя се появява и предизвикателството на дрогата. Под натиска на средата или „самосиндикално” много младежи посягат към нея като вик за помощ, начин за привличане на внимание. И докато семейството обвинява училището, а учителите – семейството, юношата навлиза в порочния кръг на наркотиците все така неразбран и псевдоудовлетворен.

Като по правило, училището е мястото, където могат да бъдат регистрирани първите симптоми на едно деструктивно мислене и поведение. Това определя необходимостта от тясна връзка между семейството и училището. За да могат да бъдат „хванати” навреме отклоненията и да се повлияе позитивно на юношата. От значение е родителите да развиват способности да разчитат правилно защитните системи на децата си и да разбират значението, което те придават на отделни ситуации. Какво се крие зад пасивността, опозиционното поведение или агресията.

Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...