Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/

Специфично трудни за повлияване пациенти. Често предизвикват чувство на фрустрация; отхвърляне; обезцененост; напрегнатост; антипатия; вина и фантазия за спасение. Често близките отричат силните си чувства и реагират санкциониращо, като се конфронтирта с пациента, пренебрегвайки съюза на близостта и лечението.

Важна задача е оценяване на уязвимостта на пациента и поставянето на реалистични терапевтични цели.

Специфична уязвимост
–   перверзни патерни на нестабилност и образ за себе си
–   импулсивност, водеща началото си от ранна незрялост
–   напрегнато, огорчено, нестабилно емоционално състояние
–   недостатъчно защитени от вътрешна болка
–   ранни дефицити /вътрешният обект не е бил стабилизиран/
–   другите са твърде важни
–   вътрешните обекти са разделени на добро и лошо, когато равновесието е   нарушено агресивността, арогантостта и напрегнатостта стават висша форма на изява
–   нисък толеранс към фрустрация и страх от игнориране.

Трудно се въвличат в терапия. Представят комбинация от трудност и често отхвърлят промяната. Запазват вътрешния си баланс като:

 • персистираща употреба на психоактивни вещества по време на лечението
 • проблеми в работата и любовта
 • по-силно изживяват критичните ситуации в живота
 • отсъстват за сесии; закъсняват
 • представят голямо разнообразие от защити /наблюдват сигурността в терапевтичната ситуация; оплакват се от незначителност на случващото се;  критикуват терапевта за слабости; представят враждебност, за да се предпазят от интимност/
 • имат шумно поведение /искат да придобият и поддържат отношения/.

Цели за постигане на терапевтичен съюз

 • преодоляване на негативните чувства към близките и терапевта
 • социално и емоционално приемане, без получаване на незабавни санкции и   критика
 • намаляване на социалното напрежение
 • развитие на способност за интегриране на /+/ и /-/ аспекти на нещата

Терапевтични стратегии за сътрудничество с пациента

Всяка намеса включва предимства и отговорности:

 • Създаване на емоционално значим контакт чрез даване на съчувствие към наранеността.
 • Създаване на по-сигурна среда за пациента – неутрализиране на напрежения
Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...