Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?

Клиника Канчелов – Верую на клиентите и екипа:  Определено – ДА!

Хероиновата зависимост е болест, която подлежи на успешно лечение, и то не по-малко от много други хронични заболявания.

Според съвременната дефиниция хероиновата зависимост е  мозъчна болест,  рецидивиращо хронично  психично разстройство,  комплексен  психичен  феномен, засягащ основните  нива  на  личностово функциониране (поведенческо, психологично,  семейно, социално).

Познати са различни лечебни модели и цели.

В най-общ план те са:

 • Лечение

–   Насочено към симптома

–   Палиативно

–   Патогенетично /терапия/

 • Намаляване на риска
  • Намаляване на вредите

Критериите за успешност на лечението на хероинова зависимост  включват функционални и качествени показатели.

Функционални  показатели са:

 • преодоляване на зависимостта – нивото на употреба на психоактивни вещества, риска от рецидивиране;
 • подобряване на физическото и психическото здраве;
 • личностово преструктуриране и развитие;
  • подобрено семейно функциониране;
  • преустановено криминално поведение;
  • социално ангажиране: трудова заетост, социални контакти, референтна група;

 Качествени / процесни показатели са:

 • задържане в терапия;
 • мотивация за промяна;
 • ангажиране в терапията;
 • терапевтична промяна;
 • подобрени начин и качество на живот;
 • удовлетвореност на семейството и пациента
Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...