Информация от едно училищно изследване

Николова, педагогически съветник ГПИЕ

 

Във всекидневието приемаме общуването като естествено дадена ценност и умение. Всяко отношение между хората е част от тяхната съвместна дейност, било тя производствена или духовна, официално регламентирана или неформална. Пълноценното общуване гарантира на човека богат спектър от физически, психически и социално позитивни ефекти.

Училището е среда, в която младите хора получават не само академични знания, но е и място, в което те влизат в много интензивни междуличностни отношения и изграждат поведенчески стратегии, които в голяма степен предопределят бъдещото им развитие. Богатият спектър на отношения със съучениците и учителите изграждат в тях умения за справяне в редица житейски ситуации.

За успешното поддържане на всяко отношение са необходими да се развият известни умения, както и придържане към основни правила от формален и неформален характер.

Изследването, което направих сред учителите и учениците от Испанската гимназия показа, че те смятат за основополагащи следните правила:

Най-важни правила, които е необходимо да се спазват от учениците.

 

според учителите

според учениците

         За ученика е важно :  Да не се колебаe да попита, когато нещо не му е ясно.  Да издига и защитава собствени идеи.
 Да издига и защитава собствени идеи.  Да не бъде прекалено послушен /подмазвач/ към учителите.
 Да изпълнява наложените му задачи.  Да проявяват инициатива, когато е възможно.
 Да не се държи невъзпитано с учителите.  Да разговаря с учителите за секса и смъртта.
 Да приема конструктивната критика.  Да не се държи невъзпитано с учителите
 Да проявяват инициатива, когато е възможно.  Да не се колебаe да попита, когато нещо не му е ясно..
 Да не бъде прекалено послушен /подмазвач/ към учителите.  Да потърсят съвет по- лични въпроси.
 Да гледа учителя в очите по време на разговор.  Да гледа учителя в очите по време на разговор.
 Да разговаря с учителите за секса и смъртта.  Да изпълнява наложените му задачи.

 

Най-важни правила, които е необходимо да се спазват от учителите.

 

според учителите

според учениците

            За учителя е важно :  Да бъде добре подготвен за това, което преподава.  Да бъде добре подготвен за това, което преподава.
 Да бъде справедлив към ученика.  Да не дава нареждания без обяснения.
 Да не дава нареждания без обяснения.  Да бъде на разположение в определено време.
 Да се отнася сериозно към работата на ученика.  Да бъде справедлив към ученика.
 Да пази поверените му тайни.  Да може да признае, че не знае нещо, когато се наложи.
 Да може да признае, че не знае нещо, когато се наложи.  Да гледа ученика в очите по време на разговор.
 Да уважава личните проблеми на ученика.  Да показва емоционална подкрепа.
 Да гледа ученика в очите по време на разговор.  Да уважава личните проблеми на ученика.
 Да критикува ученика по конструктивен начин.  Да предприема дисциплинарни мерки спрямо ученика, когато е необходимо.
Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...