Ако се нуждаете от

 • лично внимание
 • уважително отношение
 • съвременно  лечение
 • професионална психотерапия
 • ангажирани професионалисти
 • ефективен терапевтичен модел
 • цялостен подход към постигането на успешно възстановяване

Ако желаете

 • да постигнете повече, отколкото до сега
 • да имате Ваш личен психотерапевт
 • да имате индивидуален план за лечение и терапия
 • да се възползвате от възможността за постигане на въздържание, възстановяване, оздравяване, и лично развитие, която дава нашият терапевтичен модел
 • да се лекувате в клиника, осигуряваща анонимност, конфиденциалност, внимание, уважение, интелигентен и професионален подход
 • …… или просто искате да опитате нещо ново и различно

И сте готови

 • да партнирате с екипа ни
 • да участвате активно във Вашата терапия

Какво предлагаме

 • Подход, базиран върху съвременните достижения на науката за мозъка, човешката психика и терапията на промяната
 • Ефективни терапевтични технологии
 • Работещи медикаментозни стратегии
 • Водещите методи в психотерапията и психологичното консултиране
 • Ангажиран висококвалифициран екип от професионалисти в психотерапията, психиатрията и лечението на зависимости
 • Клинична работа в съответствие с етичните норми и професионалните стандарти

Какво постигаме

 • Успяващи пациенти
 • Престиж и авторитет
 • Обществено и международно признание
 • Наградата Химера на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост, 2004
 • Наградата Найсуандър-Доул на Американската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост, 2007
 • Плакета за Моделна клиника на Световната Федерация за Лечение на Опиева Зависимост, 2013