Терапевтичен подход, базиран върху съвременните достижения на науката за мозъка човешката психика и терапията на промяната

Директор

Д-р Александър Канчелов
Специалист по психиатрия и лечение на зависимости
Президент на Българската асоциация за метадоново лечение
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране
Член на Борда на Директорите на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост

Терапевтичен супервизор

Цветана Стойкова
Клиничен Директор на Клиника Канчелов София, клиничен психолог, психотерапевт
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране

Терапевтичен екип

Д-р Радка Джелебова
Специалист по психиатрия, ръководител на терапевтичния екип

Цвета Тончева
Магистър по психология, индивидуален терапевт

Деница Петрова
Магистър по психология, индивидуален терапевт

Йорданка Добрева
Старша медицинска сестра

Мери Лишева
Mедицинска сестра

Добринка Каридова
Mедицинска сестра