Клиника Канчелов София e специализирана извънболнична клиника за психотерапия и лечение на зависимости, алкохолизъм, психични и психологични  проблеми.

Създадена е през 2002 г. в стремеж за прилагане на авангардни терапевтични технологии и осъществяване на съвременна и ефективна терапевтична работа с пациентите и техните семейства.

Клиниката прилага терапевтични модели, базирани върху най-добрите примери в световната практика, съчетаващи ефективни медикаментозни стратегии и психотерапевтични подходи, и работи за утвърждаването на високи стандарти в лечението и психотерапията.

Екипът на Клиника Канчелов София

Директор

Д-р Александър Канчелов
Специалист по психиатрия и лечение на зависимости
Президент на Българската асоциация за метадоново лечение
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране
Член на Борда на Директорите на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост

Международни консултанти

Проф. Икро Маремани
Клиничен консултант и методологичен супервизор
Професор в Университета на Пиза, Италия
Президент на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост
Президент на Световната Федерация за Лечение на Опиева Зависимост

Рик Бес
Директор на Центъра за Мотивация и Промяна, Хилверсум, Холандия
Екс-Председател на Изпълнителния Комитет на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране

Терапевтични супервизори

Проф. Орлин Тодоров
Старши терапевт, психоаналитик, терапевтичен супервизор
Професор в Нов Български Университет
Член на Българската асоциация по психотерапия
Член на Международната Психоаналитична асоциация

Д-р Димо Станчев
Специалист по психиатрия, психоаналитик, организационен и екипен супервизор
Председател на Българската асоциация по психотерапия
Член на Европейската асоциация на преподавателите по психоанализа

Терапевтичен екип

Цветана Стойкова
Клиничен Директор, клиничен психолог, психотерапевт
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране

Д-р Анна Варсанова
Специалист по психиатрия и лечение на зависимости,  психодрама терапевт, семеен консултант

Д-р Валери Първанов
Специалист по психиатрия, психиатричен консултант

Мария Добрева
Магистър по психология, психотерапевт
Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

Стела Димитрова
Магистър по психология, психотерапевт

Цвета Николова
Бакалавър по психология

Румен Рачев
Магистър по психология, психодрама терапевт
Изпълнителен Директор на Международна Академия Морено

Благовеста Тодорова
Старша медицинска сестра

Мариела Николова
Mедицинска сестра

Румяна Василева
Mедицинска сестра

Светла Тодорова
Mедицинска сестра

Кети Иванова
Mедицинска сестра