• Световна Федерация за Лечение на Опиева Зависимост (WFTOD)
  • Европейска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост (EUROPAD)
  • Американска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост (AATOD)
  • Център за Мотивация и Промяна, Амстердам (CMC)
  • Международна Мрежа на Треньорите по Мотивационно Интервюиране (MINT)
  • Българска асоциация за метадоново лечение
  • Българско дружество по гастроентерология
  • Българска асоциация по психотерапия
  • Колегиум Частна Психиатрия
  • Световна Асоциация за Двойно Разстройство (WADD)