• Световна Федерация за Лечение на Опиева Зависимост
  • Европейска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост
  • Американска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост
  • Център за Мотивация и Промяна, Амстердам
  • Международна Мрежа на Треньорите по Мотивационно Интервюиране
  • Българска асоциация за метадоново лечение
  • Българско дружество по гастроентерология
  • Българска асоциация по психотерапия
  • Колегиум Частна Психиатрия