Права за ползване на сайта:

Осъществявайки достъп до уеб сайта на Клиника Канчелов, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта:
Съдържанието на уеб страниците на Клиника Канчелов е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното
писмено съгласие на Клиника Канчелов освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Клиника Канчелов на своя компютър, както и да отпечатвате
извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Клиника Канчелов за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията:
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Клиника Канчелов не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Клиника Канчелов си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Клиника Канчелов се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Клиника Канчелов не носи отговорност.

Гаранции:
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Клиника Канчелов не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Клиника Канчелов е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Клиника Канчелов в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.
Лична и некомерсиална употреба на информацията:
Сайтът на Клиника Канчелов е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Клиника Канчелов и този уеб сайт.

Защита на авторските права:
Клиника Канчелов е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.kkanchelov.com са собственост на Клиника Канчелов. Автор на всички публикации и материали в сайта е Клиника Канчелов. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт,молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@klinikakanchelov.com , за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Клиника Канчелов и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.kkanchelov.com притежава Клиника Канчелов. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Клиника Канчелов. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.kkanchelov.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове:

С цел да улесни достъпа Ви Клиника Канчелов може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.kkanchelov.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Клиника Канчелов няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията,публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба:
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Клиника Канчелов или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Клиника Канчелов, Вие приемате следните условия:
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Клиника Канчелов не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Клиника Канчелов може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Клиника Канчелов си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Клиника Канчелов и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Клиника Канчелов и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага. Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта Посещавайки вече уеб страниците на Клиника Канчелов, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки ни уеб сайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Клиника Канчелов и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office[at]klinikakanchelov.com

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.