Икро Маремани: Наркотиците потискат страховете и хората забравят за проблемите

Проф. Маремани, какво показва статистиката на ЕС за наркозависимите?
– Около 6 на сто от европейското население има проблем с употребата на хероин. Хората, които използват хероин, обаче са много повече. Новото в тази посока е, че вече не се използва само чист хероин, а и други наркотични вещества. Поради това има една доста сложна ситуация, в която трябва да разглеждаме пациентите като мултизависими, при които хероинът е само една от субстанциите. Най-сложните зависимости в момента са предизвикани от стимулантите – кокаин, амфетамин и метаамфетамин, както и някои лекарствени средства, които се използват в хирургията понякога.

– Защо хората опитват наркотици и каква е причината да станат зависими от тях?   
– Няма само една единствена причина за това хората да посягат към наркотиците. Има много причини, които са на различни нива. Понякога склонни да опитат са някои хора с психични разстройства и фобии, със страхови разстройства. Хероинът и стимулантите са много добри в това да потискат фобията. Именно това е причината тези хора да опитват наркотици – по този начин те потискат страховете си и на практика забравят, че имат проблем. Например, когато един млад човек знае, че има проблем с общуването, преди да отиде на дискотека например, взема наркотик, за да бъде по-контактен със своите връстници. Така той става много по-свободен в контактите си с другите. Когато хората взимат наркотици, това ги прави по-енергични и по-конкурентни. Има също и биологични причини за това хората да посягат към наркотиците. Една от тях е свързана с това, че някои хора се раждат с една от важните системи в мозъка, която не работи добре. Това е системата за получаване на удоволствие и е свързана с емоциите на хората. Когато вземеш наркотик обаче, тази система заработва веднага. Първоначално това не е болест. Заболяването възниква, когато употребата продължи. При продължителна употреба наркотиците дестабилизират най-важните мозъчни системи. Това вече е болест.

– Кога се проявява зависимостта от вземането на наркотици?      
– Човек може да стане зависим при продължителната употреба на наркотици. В много от случаите това променя мозъчния метаболизъм. По този начин, ако се спре употребата на наркотик, има реакция в мозъка. Така зависимите имат нуждата и желанието да търсят наркотик, за да стабилизират състоянието си. Именно в това е проблемът с наркотиците, а не в тяхната употреба сама по себе си.

– Кои са най-рисковите групи?    
– Най-рисковите групи са емоционално нестабилните млади хора, проблемните деца в училище. Риск има и в семейства, в които има темпераментна приповдигнатост. За превенцията е много важно да се фокусира върху младите хора, които ходят на училище и при които има дефицит на вниманието или живеят в несигурни семейства.

– Търсят ли самите зависими медицинска помощ или се опитват да се лекуват сами?           
– Не, тези хора не търсят помощ в началото. Най-често те не се обръщат към специалист, когато започнат да употребяват наркотици. Когато човек започне да употребява наркотици, те го карат да се чувства добре. Те му дават енергия, настроение и илюзията, че всичко е наред. Обикновено зависимите чакат дълго, понякога дори години, за да осъзнаят, че имат нужда от помощ. Сещат се затова едва когато е доста късно и ситуацията е доста влошена. Проблемът с пристрастяването е, че в началото на употребата няма лоши ефекти за човека, а само приятни. Неприятните ефекти се появяват след доста време, тогава, когато мозъкът е пристрастен.