Проф. Икро Маремани

Международни консултант

Клиничен консултант и методологичен супервизор
Професор в Университета на Пиза, Италия
Президент на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост
Президент на Световната Федерация за Лечение на Опиева Зависимост