Терапевтичен подход, базиран върху съвременните достижения на науката за мозъка човешката психика и терапията на промяната

Директор

Д-р Александър Канчелов
Специалист по психиатрия и лечение на зависимости
Президент на Българската асоциация за метадоново лечение
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране
Член на Борда на Директорите на Европейската Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост

Терапевтичен супервизор

Цветана Стойкова
Клиничен Директор на Клиника Канчелов София, клиничен психолог, психотерапевт
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране

Терапевтичен екип

Д-р Николай Николов
Специалист по психиатрия и лечение на зависимости, психиатричен консултант

Д-р Виолета Матеева
Специалист по психиатрия

Мирослава Маринова
Магистър по психология, консултант по когнитивно-поведенческа терапия

Йорданка Добрева
Старша медицинска сестра

Мери Лишева
Mедицинска сестра

Добринка Каридова
Mедицинска сестра