• Клиника Канчелов – София
  • Клиника за терапия на зависимости, алкохолни, психични и психологични проблеми
    тел. 02/ 865 51 48
  • Адрес : гр. София, кв. Лозенец. ул. „Димитър Хаджикоцев” №102
  • Клиника за Метадон-асистирана психотерапия
    тел. 02/ 983 21 16
  • Адрес 2: 1000 София, Оборище, ул. “Дунав” № 34
  • E-mail: office[at]klinikakanchelov.com