Клиничен Директор, клиничен психолог, психотерапевт
Department

Клиничен Директор, клиничен психолог, психотерапевт
Член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране