Основният проблем е, че по-голямата част от зависимите не търсят лечение. В Европа и САЩ те са между 20-40%. При нас няма точна статистика, но приблизително е същото. Хората не се обръщат за помощ, докато не стигнат дъното, защото обикновено дрогата създава илюзорен свят. С нея проблемите изчезват, човек не ги чувства, не ги вижда и не ги разбира.