Възстановяването зависи от няколко фактора. От капацитета на личността, от ресурсите на конкретния човек да се промени. Не е за пренебрегване и фактът дали около него има хора, които да го подкрепят и да го разбират. И, естествено, не на последно място – от самия метод на лечение. Това е труден и дълъг процес. Но все пак науката разполага с данни, че мозъчната дейност се възстановява за период, не по-малко от три години след преустановяване на употребата на наркотик. Толкова време трябва, за да “заздравеят раничките” трайно. Месечното лечение варира от 150 до 350 лв. в зависимост от типа на използваната психотерапия.