Видове лечение
Клиниката предлага психотерапия и специализирано лечение за
 • Зависимости (хероин, кокаин, хазарт, бензодиазепини, наркотични вещества)
 • Алкохолни проблеми
 • Тревожно-страхови състояния
 • Панически състояния
 • Депресивни състояния
 • Психологични проблеми

Клиниката предлага психологично консултиране и психотерапия при

 • Психологични проблеми
 • Емоционални кризи
 • Травматични преживявания
 • Проблеми в двойката

Терапевтичен модел

Терапевтичният модел интегрира психотерапия и медикаментозно лечение.

Терапевтичната философия на Клиниката е базирана върху партниране с пациента и приложение на клиент-центриран, директивен подход, целящ невробиологично стабилизиране, поведенческа и интрапсихична промяна.

Психотерапевтичните методи включват основните подходи и школи в психотерапията

 • Индивидуална психотерапия
 • Групова терапия
 • Фамилна терапия
 • Мотивационно интервюиране
 • Когнитивно-поведенческа терапия
 • Психодрама
 • Психоаналитична терапия